Carti: Produse Matematica. Algebra clasa a XI-a. Culegere de probleme si solutii complete - Marius Dragomir (ISBN: 9786065833159) — Matematică. Aritmetică, algebră, geometrie. Clasa a V-a. Inițiere. Partea a II-a (ISBN: 9789734737666)
Matematica. Algebra clasa a XI-a. Culegere de probleme si solutii complete - Marius Dragomir (ISBN: 9786065833159)
Matematica. Algebra clasele 9-12 - Doru Savulescu (ISBN: 9789738355989)
Matematica. Algebra, analiza matematica, clasa a XI-a (ISBN: 9789737353900)
Matematica. Algebra, geometrie. Caiet de lucru. Clasa a 6-a. 2024 Initiere. Partea a 2-a - Ion Tudor (ISBN: 9789734739219)
Matematica. Algebra, geometrie. Caiet de lucru. Clasa a 7-a. 2024 Initiere. Partea a 2-a - Ion Tudor (ISBN: 9789734739226)
Matematica. Algebra, geometrie. Caiet de lucru. Clasa a 8-a. 2024 Initiere. Partea a 2-a - Ion Tudor (ISBN: 9789734739233)
Matematică. Algebră, geometrie. Caiet de lucru. Clasa a VI-a. Inițiere. Partea I (ISBN: 9789734738922)
Matematică. Algebră, geometrie. Caiet de lucru. Clasa a VII-a. Inițiere. Partea I (ISBN: 9789734738946)
Matematică. Algebră, geometrie. Caiet de lucru. Clasa a VIII-a. Inițiere. Partea I (ISBN: 9789734738960)
Matematica. Algebra, geometrie. Clasa a 6-a. 2024 Consolidare. Partea 1 - Maria Zaharia (ISBN: 9789734738847)
Matematica. Algebra, geometrie. Clasa a 7-a. 2024 Consolidare. Partea a 2-a - Anton Negrila (ISBN: 9789734739189)
Matematica. Algebra, geometrie. Clasa a 8-a. 2024 Consolidare. Partea 1 - Anton Negrila (ISBN: 9789734738885)
Matematica. Algebra, geometrie. Clasa a 8-a. 2024 Consolidare. Partea a 2-a - Anton Negrila (ISBN: 9789734739196)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VI-a. Consolidare. Partea a II-a (ISBN: 9789734739172)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VI-a. Consolidare. Partea I (ISBN: 9789734734016)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VI-a. Consolidare. Partea I (ISBN: 9789734736430)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VI-a. Inițiere. Partea a II-a (ISBN: 9789734737673)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VII-a. Consolidare. Partea I (ISBN: 9789734736454)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VII-a. Consolidare. Partea I (ISBN: 9789734738861)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VII-a. Inițiere. Partea a II-a (ISBN: 9789734737680)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VII-a. Standard (ISBN: 9789734739264)
MATEMATICA. ALGEBRA, GEOMETRIE. CLASA A VIII-A (ISBN: 9789734723478)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VIII-a. Consolidare. Partea I (ISBN: 9789734734054)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VIII-a. Consolidare. Partea I (ISBN: 9789734736478)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VIII-a. Inițiere. Partea a II-a (ISBN: 9789734737697)
Matematică. Algebră, geometrie. Clasa a VIII-a. Standard (ISBN: 9789734739271)
Matematica. Analiza clasele XI-XII - Doru Savulescu (ISBN: 9789737280008)
Matematica. Analiza matematica clasa a XI-a. Culegere de probleme si solutii complete - Marius Dragomir (ISBN: 9786069312629)
Matematica. Aplicatii de algebra si geometrie analitica clasa a-XI-a - Ilie Petre Iambor, Inocentiu Draghicescu (ISBN: 9789738473287)
Matematica. Aritmetica, algebra, geometrie. Caiet de lucru. Clasa a 5-a. 2024 Initiere. Partea a 2-a - Ion Tudor (ISBN: 9789734739202)
Matematică. Aritmetică, algebră, geometrie. Caiet de lucru. Clasa a V-a. Inițiere. Partea I (ISBN: 9789734738908)
Matematică. Aritmetică, algebră, geometrie. Clasa a V-a. Consolidare. Partea a II-a (ISBN: 9789734739165)
MATEMATICA. ARITMETICA, ALGEBRA, GEOMETRIE. CLASA A V-A. CONSOLIDARE. PARTEA I (ISBN: 9789734723492)
Matematică. Aritmetică, algebră, geometrie. Clasa a V-a. Consolidare. Partea I (ISBN: 9789734738823)
Matematică. Aritmetică, algebră, geometrie. Clasa a V-a. Inițiere. Partea a II-a (ISBN: 9789734737666)